HOME  |  Items  |  Richtlijnen

Richtlijnen

In 2015 heeft het Informele Zorg Overleg Nunspeet (IZON) zich gebogen over de grenzen in het vrijwilligerswerk. Het IZON bestaat uit de volgende organisaties: Humanitas, de Zonnebloem, Het Venster, SWON, Stichting Present, Hospice de Regenboog, Landstede Welzijn, Oranjehof, MEE Veluwe, DAC de Stee (GGZ Centraal), een vertegenwoordiger uit de Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning en het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet (SVN).

Begin 2015 hebben wij geconstateerd dat er een groter beroep wordt gedaan op de vrijwillige inzet van burgers in Nunspeet. Dit komt onder andere door veranderende WMO-wetgeving. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een notitie waarin wij richtlijnen aanreiken om te komen tot een uniform beleid ten aanzien van de positionering van vrijwilligers. 
Constaterende dat er al geruime tijd een dynamische, landelijke discussie over de grenzen van het vrijwilligerswerk gaande is, beseffen we dat de grenzen ervan niet vast te leggen zijn in een statisch document. Het IZON wil daarom graag periodiek de dialoog aangaan met professionele organisaties, waarbij verantwoordelijkheden en verwachtingen uitgesproken kunnen worden.

De twee belangrijkste thema’s in deze dialoog zijn:

Is het vrijwilligerswerk voldoende geborgd?

Is er sprake van arbeidsverdringing?

In dit document kunt u lezen wat de richtlijnen zijn die het IZON heeft vastgesteld. Mocht u willen reageren of vragen hebben hierover, dan kunt u contact opnemen met Marit Hofman van het SVN via e-mailadres servicepuntvrijwilligers@nunspeet.nl.

              
Logo Het Venster    Logo Oranjehof   Logo Hospice De Regenboog  Logo Mee VeluweLogo Stichting Present   Logo ZonnebloemLogo Humanitas  


Logo Landstede   Logo SWON


Logo GGZ CentraalLogo SVN