HOME  |  Items  |  Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke Stage

Leerlingen van het voortgezet onderwijs maken kennis met het vrijwilligerswerk door mee te doen aan een maatschappelijke stage. Wegens het grote succes van de stages in de Regio Noord-Veluwe zullen leerlingen deze stages blijven volgen, ondanks dat het wettelijk niet meer verplicht is. Leerlingen, scholen en organisaties kunnen bij het Servicepunt Vrijwilligers terecht voor informatie en advies over de inzet van leerlingen en het faciliteren van stages.    

Mas4you

Er is een regionale website beschikbaar voor scholieren, (vrijwilligers)organisaties en stagemakelaars: www.mas4you.nl. Hier wordt het mogelijk gemaakt voor scholieren om een leuke stageplek te zoeken. Organisaties kunnen hier hun stageplekken op plaatsen (of laten plaatsen). Omdat deze website voor de regio is, is het makkelijker voor leerlingen om vanuit de verschillende scholen toch in de eigen woonplaats stage te gaan lopen. Nieuwe stages kunt u zelf plaatsen of laten plaatsen via het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet (SVN). Naast de bemiddelingsfunctie van de website is het ook mogelijk algemene informatie over maatschappelijke stages terug te vinden op deze website.

Training ‘Omgaan met jongeren’ 

Soms kan het wenselijk zijn om binnen de organisatie extra aandacht te besteden aan het omgaan met jongeren om zo de maatschappelijke stages een goede inbedding te geven. Het SVN biedt daarom de training ‘Omgaan met jongeren’ aan. Deze training kunnen wij bij u op locatie aanbieden, eventueel gezamenlijk met een andere organisatie. In een periode van 2,5 uur wordt u iets verteld over de jeugd van tegenwoordig en wat u van ze kunt verwachten.

Hebt u belangstelling voor deze training of andere informatie over maatschappelijke stages?  Neem dan contact op met Marit Hofman, coördinator van het SVN en stagemakelaar voor Nunspeet. In een gezamenlijk gesprek wordt gekeken wat de beste optie is voor uw organisatie. Voor al uw vragen rondom maatschappelijke stages kunt u contact opnemen met het SVN via doorkiesnummer (0341) 44 20 20 of servicepuntvrijwilligers@nunspeet.nl. Een keertje binnenlopen kan natuurlijk ook. U/je bent van harte welkom!