Forensenbelasting

 • Wat is het?

  De gemeente stuurt u een aanslag forensenbelasting als u meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, een gemeubileerde woning voor u of uw gezin ter beschikking houdt. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en caravans.

  Het is niet noodzakelijk dat u daadwerkelijk meer dan negentig dagen per jaar in de woning aanwezig bent. Het gaat erom dat u er meer dan negentig dagen per jaar zou kunnen verblijven. Ook is het niet vereist dat u in een aaneengesloten periode over de woning kan beschikken.

  Hoe geef ik de verkoop van mijn vakantiewoning of stacaravan door?

  Digitaal

  U kunt de verkoop via  DigiD doorgeven. Formulier verkoop recreatieobject

  .

 • Wat moet ik doen?

  Tegen de aanslagen kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar indienen. U kunt schriftelijk uw bezwaarschrift richten aan de heffingsambtenaar van de gemeente Nunspeet, Postbus 79, 8070 AB in Nunspeet.

  Naast de relevante gegevens van de aanslag, zoals het aanslagnummer, uw naam en adres, moet u ook gemotiveerd aangeven waarom u van mening bent dat de aanslag niet juist is. U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde tarieven. Meer informatie over bezwaar en beroep kunt u vinden onder 'Bezwaar maken/niet eens met de WOZ-waarde'.

    

 • Wat kost het?

  De gemeenteraad heeft in de belastingverordening bepaald dat het tarief wordt geheven per woning, stacaravan of chalet. Dit vereenvoudigt de heffing en houdt de kosten voor de aanslagoplegging zo laag mogelijk.

  Voor het belastingjaar 2017 bedraagt het tarief € € 182,- per woning.

  Voor het belastingjaar 2018 bedraagt het tarief € € 226,50 per woning.

  Voor het belastingjaar 2019 bedraagt het tarief € € 240,50 per woning

 • Meer informatie

  U kunt voor meer informatie terecht in het Klantcontactcentrum of u kunt bellen met telefoonnummer (0341) 25 99 11.